Pijltje

Trainingen

voor basis- en
voortgezet onderwijs

veerkracht • zelfregulerend leren • topklas • mentale gezondheid •  fixed en growth mindset • sociale vaardigheden • ik leer leren • faalangst reductie • brugklas bikkels • examenvrees

Resultaat • kwaliteit • aandacht • groei • talenten • mogelijkheden

Welkom op de site

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich thuis in het gezin, op school en in hun vrije tijd. Soms vindt een kind het lastig om voor zichzelf op te komen, vrienden te maken of om gewoon te laten zien wie hij is.

Een training kan het kind helpen om vaardigheden te leren waardoor lastige situaties makkelijker worden.

Met ervaren trainers organiseren wij verschillende cursussen en trainingen. Heeft u interesse in een training voor uw kind? Neem dan contact met ons op.

Ons trainingsbureau heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van training geven binnen het onderwijs. We delen onze kennis graag. Onze trainingen worden altijd afgestemd op uw behoeften, uitdagingen en leervragen.

Naast bovengenoemde trainingen is het altijd mogelijk om in overleg een training op thema en op maat aan te bieden.

Presentatie

Preventief

Signaleren is een belangrijk onderdeel van de training. Onze trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren en worden gegeven door onze trainers.

Veerkracht

Ontwikkelen

Bureau Overbeek en De Jong ontwikkelt ook trainingen op maat. Het aanbod wordt aangepast op de missie, visie en de hulpvraag vanuit het team.

Opleidingen

Onderwijs

Onze trainingen worden altijd afgestemd op de behoeften, uitdagingen en leervragen van de desbetreffende school. De trainingen zorgen voor een heldere afstemming en kaders tussen docenten en het zorgteam.

Ontwikkelingen

Effectiviteit

Bureau Overbeek en De Jong  zet in op het verbeteren van welbevinden en het hebben van goede sociaal emotionele vaardigheden.

Resultaten

Monitoring en signalering

De training zorgt mede voor heldere afstemming en kaders tussen docenten en het ondersteuningsteam.

Resultaten

Verbinding

Het is goed om stil te staan bij wat je ziet bij kinderen en jongeren en bij het schoolteam en hoe je hier structureel aandacht voor kan houden.

Trainingen

Kijkje in de keuken
Presentatie

Kinderen & jeugd

Ben jij tussen de 7 en 18 jaar oud en zit je niet lekker in je vel, om wat voor reden dan ook, en wil je hier graag wat aan doen, zodat je je weer gelukkiger voelt?

Presentatie

Ouders

 Als ouder wilt u niets liever dan dat het goed gaat met uw kind. Dat uw kind kan opgroeien in een veilige omgeving waarbij hij voldoende zelfvertrouwen kan ontwikkelen en leert om nu en later op eigen benen te kunnen staan.

Presentatie

Scholen

Onze trainingen worden altijd afgestemd op de behoeften, uitdagingen en leervragen van de desbetreffende school. De trainingen zorgen voor een heldere afstemming en kaders tussen docenten en het zorgteam.

Presentatie

Trainingen

Overbeek en De Jong biedt diverse trainingen aan, die individueel maar ook in groepsverband gegeven worden. Op scholen wordt Bureau Overbeek en De Jong vaak ingezet om een faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining, examenvreestraining en Ik leer leren training te geven.

Wat vinden anderen?

Een mooie recensie van een mentor die de training Veerkracht geeft op dit moment aan haar mentorklas.

“Docenten kunnen helpen bij het mentaal welbevinden van leerlingen. Door de training Veerkracht te geven laat je zien dat je je oprecht bekommert om hun welzijn en bied je een ingang tot praten over mentaal welbevinden. De training veerkracht geeft je de taal om met de leerlingen in gesprek te gaan over onderwerpen als draagkracht en draaglast. Je kunt tijdens de gesprekken zo diepgaan als je zelf wilt over dit onderwerp.

Ook spreken jij en de leerlingen door deze training dezelfde taal, de leerlingen begrijpen wat je bedoelt wanneer je praat over termen die passen bij het thema veerkracht. Je koppelt de thema’s van de training makkelijk aan kleine dingen die leerlingen overkomen of meemaken op een schooldag zoals het omgaan met lesuitval of even niet op de mobiel mogen (Er wordt namelijk iets gevraagd van hun veerkracht op dat moment).

Kortom: door de training Veerkracht toont je als docent interesse in de persoonlijke omstandigheden van de leerling zonder een oordeel en je eigen perceptie waardoor de leerling merkt dat hij gewoon gefrustreerd mag zijn. Tevens geef je hem zijn moment om te willen en kunnen groeien in veerkracht.”

“Docenten kunnen helpen bij het mentaal welbevinden van leerlingen. Door de training Veerkracht te geven laat je zien dat je je oprecht bekommert om hun welzijn en bied je een ingang tot praten over mentaal welbevinden. De training veerkracht geeft je de taal om met de leerlingen in gesprek te gaan over onderwerpen als draagkracht en draaglast. Je kunt tijdens de gesprekken zo diepgaan als je zelf wilt over dit onderwerp".

Trainingen voor en door docenten.

aanbod bekijken

Op de hoogte blijven?