pijl

Training Zelfregulerend leren

Zelfregulerend leren is de mate waarin leerlingen op het gebied van metacognitie, motivatie en gedrag actief participeren in hun eigen leerproces.

Training  
inzichten
leerproces
Zelfregulerend bord
Het kenmerk van zelfregulerend leren is:

Leren betekent dat leerlingen zich nieuwe kennis, inzichten en/of vaardigheden eigen maken. Een deel van dit leren verloopt automatisch en onbewust. Denk aan een kind dat als vanzelf lijkt te leren praten. Het praten komt echter alleen tot stand als het kind zich in een voldoende stimulerende omgeving bevindt (een omgeving waarin anderen ook praten) en als zijn hersenen er “klaar” voor zijn.

Ook op school kan het lijken dat leerlingen “als vanzelf” leren. Alleen bij leerlingen die slecht presteren, valt op dat leren lang niet altijd vanzelf gaat. Dit geldt echter ook voor de leerlingen die wél voldoendes halen: Zij kunnen wellicht veel beter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel leerlingen onderpresteren zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs.

lightbulb

De inhoud van het programma:

Preventief
Trainen

3 workshops trainen van docenten

Leerlingen

Leerlingen maken gebruik van een digitaal systeem en een fysiek programma

Op maat
Inspirerend
Schoolsysteem

De digitale training wordt gekoppeld aan het schoolsysteem

Digitaal programma

Digitaal programma: 4x een lesuur

Op maat
Inspirerend
Fysiek programma

Een verdieping van het digitale programma, gegeven aan de leerlingen door docenten

Doelgroep

Leerlingen groep 7 en 8 basisonderwijs en onderbouw (speciaal) voortgezet onderwijs

Op maat
Inspirerend
Flipped classroom

Mogelijkheid tot flipped classroom. Flipped classroom wil zeggen dat de training als huiswerk individueel door de leerling gemaakt wordt en tijdens het zelfregulerend lesuur wordt er op belangrijke onderwerpen ingegaan door middel van fysieke elementen.

Overzicht

Halverwege de training volgt er een overzicht voor de mentoren van de digitale lessen die gemaakt zijn door de leerlingen. Het veerkracht van de leerlingen wordt hierdoor zichtbaar.

Op maat
Inspirerend
Evaluatie

De evaluatie met de docenten wordt ingepland na de laatste digitale en fysieke les

Wat leren leerlingen en docenten van de training zelfregulerend leren?

Wanneer je zelfregulerend leren toepast dan:
Vinkje

Kan je uitleggen welke verschillende manieren er zijn om iets te leren,

Vinkje

Kan je aangeven wat je makkelijk of lastig vindt aan een taak en waarom je dat vindt.

Vinkje

Kan je gestructureerd werken: een nette werkplek en een zorgvuldig bijgehouden agenda.

Vinkje

Kan je jouw leerwerk spreiden voor een toets.

Vinkje

Kan je om hulp vragen als je vastloopt.

Vinkje

Kan je jouw antwoorden controleren voordat je ze inlevert

Vinkje

Kan je nadenken over een beoordeling over hoe je het de volgende keer gaat aanpakken, wat er beter had gekund of de volgende keer anders moet,

Vinkje

Kan je uitleggen welke stappen je moet nemen om iets te onthouden.

Vinkje

Kan je uitleggen wat voor jou de best of snelste manier is om een taak af te ronden en hoe je dingen het beste onthoudt.

Vinkje

Kan je inschatten hoeveel tijd een taak kost.

Vinkje

Kan je jezelf tijdens het leren vragen stellen.

Vinkje

Kan je jouw planning uitvoeren.

Vinkje

Kan je na een toets een redelijk beeld vormen van hoe je een toets hebt gemaakt.

Vinkje

Kan je in jouw eigen woorden een samenvatting van de leerstof maken.

Vinkje

Kan je gebruik maken van ezelsbruggetjes of zelf ezelsbruggetjes maken.

Vinkje

Kan je een samenvatting van de leerstof maken, kan je kort vertellen wat de rode draad in de stof is.

Vinkje

Kan je doorwerken, ook als dat lastig is.

Vinkje

Kan je je best blijven doen, ook als je de lesstof niet zo leuk vindt.

Vinkje

Kan je actief naar materialen zoeken die nodig zijn voor jouw taak.

Vinkje

Kan je een medeleerling uiteggen hoe iets zit.

Vinkje

Kan je een taak afmaken, ook als het moeilijk wordt.

Vinkje

Kan je met weinig aanmoediging aan de slag gaan.

Wil je nog meer weten of heb je vragen?

Contact opnemen
NAAM:
Email:
TEl:
training:
BERICHT:

Bedankt! De mail is verstuurd.

Oh nee! Er is iets fout gegaan met versturen...

Neem contact met ons op

info@overbeekendejong.nl

Tel.: ‭0570 867 189‬