pijl

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw gegevens, voor welke periode wij de gegevens bewaren, hoe je deze informatie kunt inzien, kunt laten wijzingen en/of kunt laten verwijderen.

Informatie

Bureau Overbeek en de Jong

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Bureau Overbeek en de Jong, gevestigd aan de Hof van Berlage 1 in Deventer en geregistreerd bij de KvK onder nummer 91011299. Mocht je vragen hebben over deze informatie of over de verwerking van de gegevens, dan kan je die stellen per e-mail via info@overbeekendejong.nl.

Persoonsgegevens
Bureau Overbeek en de Jong verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. We houden ons hierbij altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verzamelen op de volgende manier persoonsgegevens:Persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt met toestemming van de eigenaar en in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Op onze website zijn dit:
- Bezoekersgedrag registreren om zo onze online dienstverlening te verbeteren;
- Het behandelen van vragen en/of klachten via ons contactformulier
We vragen om uitdrukkelijke toestemming als we jouw gegevens willen gebruiken.

Er zijn organisatorische en technische maatregelen genomen om de verwerking van jouw persoonsgegevens veilig te laten verlopen.

Wij geven andere partijen geen toegang tot jouw persoonsgegevens, tenzij dit bijdraagt aan het uitvoeren van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Wij zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent het verwerken van persoonsgegevens. We brengen je hiervan op de hoogte, wijzen je hierop en respecteren deze.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze informatie gebruik van cookies. Door cookies te gebruiken, kunnen wij tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Dit om onze dienstverlening te verbeteren. Bij een bezoek aan deze site ga jij er akkoord met het plaatsen van cookies op jouw apparaat. Bureau Overbeek en de Jong legt de informatie vast die zij via cookies heeft verzameld, naast overige informatie die jij over jezelf hebt verstrekt, of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die in dit privacy beleid staan vermeld. Meer informatie hierover is te lezen in het Cookiebeleid.

Bezoekersinformatie
De bezoekersgegevens die wij verzamelen, waaronder de gebruiksduur en meest bekeken pagina’s, worden zorgvuldig bewaard en enkel geautoriseerde personen hebben toegang tot deze informatie. De hosting van de overbeekendejong-website ligt bij Studio Bengel. De inzage in de bezoekersinformatie ligt bij Bureau Overbeek en de Jong.

Vragen over jouw privacy?
Bezoekers kunnen vragen stellen via ons contactformulier of via sociale media kanalen. Daarmee krijgen wij inzage in jouw persoonsgegevens. Deze gegevens worden bewaard op moment dat de vraag in behandeling wordt genomen om jou zo te kunnen informeren. Na afhandeling van de vraag worden de gegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Op verzoek zullen wij deze verwijderen. Indien je gebruik maakt van het contactformulier op de site, wordt gevraagd naar jouw naam, telefoonnummer en email-adres. Dit is nodig om desgewenst contact met je te kunnen opnemen. Deze gegevens worden voor geen ander doel gebruikt.

Beveiliging en inzage
Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Zo zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Enkel geautoriseerde personen binnen Bureau Overbeek en de Jong hebben toegang tot deze informatie. Heb je naar aanleiding van dit artikel nog een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"Kan uw kind een steuntje in de rug gebruiken, een luisterend oor en deskundige begeleiding?"

MAAK EEN AFSPRAAK
NAAM:
Email:
TEl:
BERICHT:

Bedankt! De mail is verstuurd.

Oh nee! Er is iets fout gegaan met versturen...


Neem contact met ons op

info@overbeekendejong.nl

Tel.: ‭0570 867 189‬