Pijltje

Therapie en
training

Ik wil meer informatie over

Coaching en therapie

verder naar coaching en therapie
Ik wil meer informatie over

Training

verder naar trainingen

momenteel werken wij aan de website.
de verstrekte informatie is slechts een greep van wat wij doen.

Presentatie

Bewustwording

Uw kind leert zichzelf kennen. Bewustwording van gedrag is de eerste stap naar verandering.

Veerkracht

Kindgericht

Uw kind staat centraal in de therapie. Er wordt bekeken wat uw kind nodig heeft en daar wordt de therapie op afgestemd.

Opleidingen

Kwaliteiten

Uw kind heeft bewust of onbewust kwaliteiten in zich om met zijn moeilijkheid om te gaan.

Ik wil meer informatie
over therapie

therapie

Ik wil meer informatie
over trainingen

Trainingen

Ik wil graag persoonlijk contact

Contact opnemen

Coaching en therapie

Overbeek en De Jong biedt coaching en therapie aan voor kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren.

De focus ligt op het feit dat elk kind bewust of onbewust weet welke mogelijkheden hij bezit om met uitdagingen om te gaan. Tijdens de therapie ontdekt het kind samen met de therapeut zijn kwaliteiten, leert leeftijdsgerelateerde vaardigheden en wordt sterker. Het doel is dat het kind met vertrouwen moeilijkheden tegemoet treedt.

Vanaf mei bieden wij trainingen aan in onze praktijken!
Beperkte plekken beschikbaar.

Opgave via het contactformulier of via info@overbeekendejong.nl

Icoon therapie

Coaching en therapie

Het traject start met een intakegesprek om u en uw kind te leren kennen, de hulpvraag te verduidelijken, persoonlijke doelen vast te stellen, en de verdere begeleiding te bespreken.

Icoon training

Trainingen

Overbeek en De Jong  biedt diverse trainingen aan, die individueel maar ook in groepsverband gegeven worden. Ook is het mogelijk om binnen scholen trainingen te geven.

Icoon onderwijs

Onderwijs

De trainingen zorgen voor heldere afstemming en kaders tussen docenten en het ondersteuningsteam, wat samenwerking en begrip van doelen stimuleert in het onderwijs.

Icoon kinderen en jeugd

Kinderen en jeugd

Ben jij tussen de 7 en 18 jaar oud en zit je niet lekker in je vel, om wat voor reden dan ook, en wil je hier graag wat aan doen, zodat je je weer gelukkiger voelt?

Icoon ouders

Ouders

Als ouder wilt u dat uw kind veilig opgroeit, zelfvertrouwen ontwikkelt en leert zelfstandig te zijn, nu en in de toekomst.

Icoon team

Het team

Kijkend naar kinderen vanuit mogelijkheden groei en talenten. Maak kennis met het team van Overbeek en De Jong.

Wat vinden anderen?

Een mooie recensie van een mentor die de training Veerkracht geeft op dit moment aan haar mentorklas.

“Docenten kunnen helpen bij het mentaal welbevinden van leerlingen. Door de training Veerkracht te geven laat je zien dat je je oprecht bekommert om hun welzijn en bied je een ingang tot praten over mentaal welbevinden. De training veerkracht geeft je de taal om met de leerlingen in gesprek te gaan over onderwerpen als draagkracht en draaglast. Je kunt tijdens de gesprekken zo diepgaan als je zelf wilt over dit onderwerp.

Ook spreken jij en de leerlingen door deze training dezelfde taal, de leerlingen begrijpen wat je bedoelt wanneer je praat over termen die passen bij het thema veerkracht. Je koppelt de thema’s van de training makkelijk aan kleine dingen die leerlingen overkomen of meemaken op een schooldag zoals het omgaan met lesuitval of even niet op de mobiel mogen (Er wordt namelijk iets gevraagd van hun veerkracht op dat moment).

Kortom: door de training Veerkracht toon je als docent interesse in de persoonlijke omstandigheden van de leerling zonder een oordeel en je eigen perceptie waardoor de leerling merkt dat hij gewoon gefrustreerd mag zijn. Tevens geef je hem zijn moment om te willen en kunnen groeien in veerkracht.”

“Docenten kunnen helpen bij het mentaal welbevinden van leerlingen. Door de training Veerkracht te geven laat je zien dat je je oprecht bekommert om hun welzijn en bied je een ingang tot praten over mentaal welbevinden. De training veerkracht geeft je de taal om met de leerlingen in gesprek te gaan over onderwerpen als draagkracht en draaglast. Je kunt tijdens de gesprekken zo diepgaan als je zelf wilt over dit onderwerp".

"Waarom je hoofd laten hangen?
Als je ook je schouders kunt ophalen?"

Overbeek en De Jong biedt trainingen aan op scholen en in de praktijk (of op locatie).

Contact opnemen

Op de hoogte blijven?