pijl

TOPklas

TOPklas is een lesaanbod, gericht op sociale en normatieve interactie in de klas. Het doel van deze lesinterventie is bijdragen aan een positief en gezamenlijk gedragen leef- en leerklimaat.

Training  
interactie
performing

Praktische informatie

leeftijden

Kinderen en jongeren op het Voortgezet onderwijs.

trainingen

Aansluitende trainingen vinden plaats met input vanuit de klas en de mentor.

kosten training

Topklas training binnen school, kosten op aanvraag.

TRAINING AANVRAGEN
Plezier kunnen hebben samen in combinatie met leren en een gezonde omgang met elkaar, staan daarbij centraal.

TOPklas staat voor:
Training
Omgang
Positiviteit

topklas

Door coronamaatregelen hebben scholieren veel beperkingen gekend in hun schooljaren op het voortgezet onderwijs. Belangrijke jaren ten aanzien van ontwikkeling van basisschoolkind naar puberteit/jong volwassene en het leren kennen van hun nieuwe omgeving en nieuwe omgangscontacten.

Er zijn veel ervaringen binnen het onderwijs waarin de onderstaande fasen door elkaar blijven lopen:

Vinkje

forming (vertrouwen, grenzen en enthousiasme)

Vinkje

storming (turbulentie, mogelijke conflicten en teleurstellingen)

Vinkje

norming (verbetering en duidelijkheid)

Door beperkende maatregelen is er minder ruimte en tijd geweest naar performing (flow, elkaar stimuleren, topprestaties, topteam/topklas).

In de lesinterventie wordt beoogd om leerlingen uit te nodigen naar een meer actieve rol van henzelf in wat voor hen werkzaam is en als klas te groeien naar veiligheid en ontwikkeling.

Samen in gesprek gaan over belemmerende en bevorderende elementen naar een meer positief leerklimaat, waarbinnen eenieder veilige ruimte voelt om deze in te nemen als individu in de groep. Norming, eigen,- en gezamenlijke verantwoordelijkheid worden aangeraakt, besproken en teruggelegd.

De Topklaslessen kennen een duidelijke basisopbouw en een afwisseling met veel actieve leer,- en omgangsmethoden waarbij de klas niet enkel samen dingen onderneemt, maar zich ook meer aan elkaar laat zien, durft uit te spreken en meer eigen,- en gezamenlijke verantwoordelijkheden leert aan te gaan. Daarnaast, maar zeker niet ondergeschikt, is er ruimte voor het (weer meer) ervaren van plezier tussen leerlingen en docenten onderling. Leren moet, maar het mag en kan ook leuk zijn!

Visie en basishouding binnen TOPklas is werken met aandacht voor eigenheid naar actiever contact en ontwikkeling.

Vaste basisthema’s van TOPklas zijn:

Vinkje

kennismaking

Vinkje

positief denken/kijken

Vinkje

oog hebben voor elkaar

Vinkje

samenwerken en actieve ervaringsleer (leren door te doen)

Vinkje

mensen en wensen

Vinkje

grenzen voelen en (leren) uitspreken

Vinkje

normen en waarden

De steeds op elkaar aansluitende bijeenkomsten vinden plaats met input vanuit de klas en de mentor. Zij worden aan het einde van iedere bijeenkomst hiertoe uitgenodigd door dit op memo’s te schrijven. Op basis daarvan en in combinatie met observaties en ervaringen van voorgaande les, ontwikkelen trainers een nieuwe bijeenkomst voor een zo goed als mogelijke aansluiting bij wat er op dat moment leeft, nodig is en waar behoefte aan is. Zo wordt een aanbod en benadering op maat gerealiseerd.

Wil je nog meer weten of heb je vragen?

Contact opnemen
NAAM:
Email:
TEl:
training:
BERICHT:

Bedankt! De mail is verstuurd.

Oh nee! Er is iets fout gegaan met versturen...

Neem contact met ons op

info@overbeekendejong.nl

Tel.: ‭0570 867 189‬