Lees verder

Klacht en tuchtrecht

Mocht u ontevreden zijn dan proberen we hier uiteraard in goed overleg een oplossing voor te vinden. Komen we hier samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet zijn we ook aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG.
Op de website van onze beroepsvereniging de VIT leest u wat u hiervoor kunt doen.

Wij zijn ook ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 409155R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht via de organisatie TCZ

Op de hoogte blijven?